Seneste rapporter fra Vejlerne

Læs de seneste rapporter fra Vejlerne.

Rapporten fra 2013 kan læses og downloades her: http://dce2.au.dk/pub/TR35.pdf

Rapporten fra 2014 kan læses og downloades her: http://dce2.au.dk/pub/TR83.pdf

Rapporten fra 2015-2017 kan læses og downloades her: http://dce2.au.dk/pub/TR136.pdf

Rapporten fra 2018 kan læses og downloades her: http://dce2.au.dk/pub/TR154.pdf

Rapporten fra 2019 kan læses og downloades her: https://dce2.au.dk/pub/TR195.pdf

Udvikling af en forvaltningsstrategi, der tilgodeser hele økosystemet i De Østlige Vejler: https://dce2.au.dk/pub/SR428.pdf