Om

 

Med et mangeårigt erfaringsgrundlag fra overvågningsopgaver i Vejlerne, på Tipperne, i Vadehavsområdet, på Agger- og Harboøre Tanger, på Nyord samt på Saltholm har Avifauna Consult en solid viden om optælling af ynglende eng-, koloni- og rørskovsfugle.

Optælling af store vådområder med mange vandfugle er endvidere en af firmaets øvrige stærke kompetencer.

Siden 2009 er en ekspertise opbygget i optælling af arktiske havfugle fra skib og fly samt i identifikation af havpattedyr gennem deltagelse i forskningstogter i Grønlandske farvande. Siden 2012 er erfaringerne fra Arktis formidlet videre som naturguide på Svalbard og Grønland.

Fra 2018 er guidearbejdet udvidet til at omfatte Antarktis.

Avifauna Consult har stor erfaring med vindmølleprojekter, hvor både Laser-Rangefinder og transekt-tællinger er benyttet som redskab og metode. Erfaringerne stammer fra mange projekter i Danmark, Sverige og Egypten, såvel landbaserede projekter som projekter foretaget på skibe.

Firmaet har stor erfaring i databearbejdning og udarbejdelse af grundige rapporter og artikler om resultaterne af fugleovervågningen.