Om

 

Med et mangeårigt erfaringsgrundlag fra overvågningsopgaver i Vejlerne, på Tipperne, i Vadehavsområdet, på Agger- og Harboøre Tanger samt på Saltholm har Avifauna Consult en solid viden om optælling af ynglende eng-, koloni- og rørskovsfugle.

Optælling af store vådområder med mange vandfugle er en af firmaets øvrige stærke kompetencer.

Siden 2009 er en ekspertise i optælling af arktiske havfugle fra skib samt i identifikation af havpattedyr opbygget gennem deltagelse i forskningstogter i Grønlandske farvande. Siden 2012 er erfaringerne fra Arktis formidlet videre som naturguide på Svalbard.

Avifauna Consult har stor erfaring med vindmølleprojekter, hvor både Laser-Rangefinder og transekt-tællinger er benyttet som redskab og metode. Erfaringerne stammer fra mange projekter i Danmark og Egypten.

Firmaet har stor erfaring i databearbejdning og udarbejdelse af grundige rapporter og artikler om resultaterne af fugleovervågningen.