Rapporter og artikler

Thalund, J., H.H. Nielsen & R. Arnfield 1995: Birdwatching in Beidaihe, 12. march to 8. june 1994.Turrapport, DOF.

Nielsen, H.H. 1996: Årsrapport 1995. Vejlerne.Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport nr. 22. Naturovervågning.

Nielsen, H.H. 1998: At skelne mellem piberne.DOF NYT 4/1: 24-25.

Nielsen, H.H. 1999: De sjældne moseterner i oktober.Hjejlen 17/1: 18-20.

Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999.Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 94: 157-170.

Nielsen, H.H. 2000: Første danske fund af Ørkengærdesanger Sylvia curruca, ssp. minula eller jaxartica.Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 94: 171-172. Digital kopi fra www.dof.dk

Nielsen, H.H. 2000: “Islandske” store kobbersnepper – første fund af ungfugle i Danmark.Hjejlen 18/1: 10-12.

Nielsen, H.H. 2000: Moseterner.DOF NYT 6/2: 24-27.

Nielsen, H.H. 2001: Feltbestemmelse af Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl.Fugle i felten 7/3: 24-27.

Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000.Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 95: 153-166.

Rasmussen, P.A.F. & H.H. Nielsen 2001: Vejlerne 2000 – Nyhedsbrev fra DMU.Danmarks Miljøundersøgelser. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Rasmussen, P.A.F. & H.H. Nielsen 2002: Vejlerne 2001 – Nyhedsbrev fra DMU.Danmarks Miljøundersøgelser. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Nielsen, H.H. 2003: Mallemuk kontra Kuhls Skråpe.Fugle i felten 9/3: 26-28.

Nielsen, H.H. & P.A.F. Rasmussen 2003: Vejlerne 2002 – Nyhedsbrev fra DMU.Danmarks Miljøundersøgelser. Digital kopi fra www.dmu.dk (ynglefugle) samt Digital kopi fra www.dmu.dk (rastfugle).

Rasmussen, P.A.F. & H.H. Nielsen 2003: Vejlerne 2003 – Nyhedsbrev fra DMU.Danmarks Miljøundersøgelser. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Nielsen, H.H. 2004: Bjergpiber – fokus på årets masseforekomst.Fugle i felten 10/2: 12-14.

Nielsen, H.H. 2005: Tyrebrøl under stjernerne.Fugle i felten 11/2: 2-3.

Nielsen, H.H. & C.K. Pedersen 2005: Sjældne ynglefugle i Nationalpark Thy.Skov- og Naturstyrelsen. Digital kopi fra www.sns.dk.

Nielsen, H.H. 2005: Udvalgte ynglefugle i Vejlerne 2005.Aage V. Jensens Fonde.

Nielsen, H.H. 2005: Status for arter udgået af SU-listen. Rosenstær Sturnus roseus.Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 99: 119-120.

Nielsen, H.H. 2006: Rastende fugle i Vejlerne 2005 – udvalgte arter.Aage V. Jensens Fonde.

Nielsen, H.H. 2006: Udvalgte ynglefugle i Vejlerne 2006.Aage V. Jensens Fonde.

Nielsen, H.H. 2006: Raising water levels at Vejlerne, Denmark. – I: White et al.: The Bittern in Europe: a guide to species and habitat management. RSPB, England (186 sider). Bidrag side 81.

Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005.Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 100: 359-371.

Nielsen, H.H. 2006: Stor og lille stormsvale.Fugle i felten 12/4: 2-5.

Nielsen, H.H. 2007: Rastende fugle i Vejlerne 2006 – udvalgte arter.Aage V. Jensens Fonde.

Niels Riis (red.) 2007: Driftsplan for Vejlerne. Hovedrapport (142 sider). Bilag 3. Driftsforhold og fugleliv. Udarbejdet for COWI af ornit.dk ved J.P. Kjeldsen og H.H. Nielsen. – COWI for Aage V. Jensen Naturfond. Vort bidrag: side 99-123. Digital kopi fra www.mim.dk.

Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2008: Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007.Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 32 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 242. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Nielsen, H.H., P.H. Kristensen & S. Kristoffersen 2008: Mørke Sølvmåger – “Smith” vs. Argentatus.Fugle i felten 14/4: 2-5.

Nielsen, H.H. & J.P. Kjeldsen 2009: Overvågning af ynglefugle i Vejlerne 2008.Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 34 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 251. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2009a: Indsatsplan for truede engfugle i Aalborg Kommune.Teknik- og Miljøforvaltningen, Park & Natur, Aalborg Kommune. 84 s. – Digital kopi fra www.aalborgkommune.dk.

Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2009b: Overvågning af Vejlerne. – i Fugleåret 2008, side 264-269. Dansk Ornitologisk Forening.

Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2009c: Ynglefugle i Vejlerne 2009.Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 259. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Nielsen, H.H. 2009: Første fund af Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) i Danmark. – i Fugleåret 2008, side 150-151. Dansk Ornitologisk Forening.

Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2010: Udvalgte ynglefugle i Vejlerne. – i Fugleåret 2009, side 266-271. Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, H.H. & J.P. Kjeldsen 2011: Ynglefugle i Vejlerne 2010.Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 264. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Nielsen, H.H. 2011: De røde præstekraver.Fugle i felten 17/3: 13-17.

Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2011: Ynglefugle i Vejlerne 2011.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 40 s. – Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6. Digital kopi fra www.dmu.dk.

Nielsen, H.H. 2012: Sandternen yngler igen i Nordjylland. – I: Christophersen (red.) Nordjyllands Fugle 2011. Rapport nr. 48 fra Nordjyllands Fugle. Nordjyllands Fugle. 168 sider. Bidrag side 20-21.

Nielsen, H.H. & S. Kristoffersen 2012: Stenpikkerefteråret. – I: Christophersen (red.) Nordjyllands Fugle 2011. Rapport nr. 48 fra Nordjyllands Fugle. Nordjyllands Fugle. 168 sider. Bidrag side 23-25.

Nielsen, H.H. & P.H. Kristensen 2012: Hvidvinget måge anno 2012. – Online på Pandion, Dansk Ornitologisk Forening (tilgængelig for medlemmer).

Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2012: Sortterner i Vejlerne. En undersøgelse af artens levevilkår i Vejlerne, ynglesæsonen 2012. – Aage V. Jensen Naturfond. 56 s.

Nielsen, H.H. & J.P. Kjeldsen 2013: Ynglefugle i Vejlerne 2012.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 38 s. – Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 23. Digital kopi fra www.dce.au.dk.

Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2014. Ynglefugle i Vejlerne 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. – Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35. http://dce2.au.dk/pub/TR35.pdf

Nielsen, H.H. 2014. Fugle på Nørrekær Enge. Med særlig fokus på sangsvane, gæs og hjejle samt yngleforekomster af vibe og kornværling. Avifauna Consult, 56 s.