Forårstravlhed

Efter en vinter, hvor der ikke skete så meget, er der rigtigt kommet gang i den, og en lang række arbejdsopgaver venter resten af året.

Bl.a. ser jeg frem til, at jeg skal arbejde på Nyord på Møn, hvor der skal optælles ynglende engfugle, ligesom øen Roholms ynglefugle, i Odense Fjord, skal optælles.

På Vejlernes Naturfriskole er jeg blevet et fast indslag med “ugens dyr”, og skal desuden være tilknyttet et naturprojekt, hvor jeg i felten skal undervise om landskabet og dets historie i området omkring Snekkebjerg og Bøns.

Dermed lever jeg op til min profil i forhold til at stå for både naturovervågning og naturformidling.

Det er jo dejligt at firmaet kører på skinner, og at det tilmed giver store oplevelser i felten.

F.eks. har Vejlerne, dette forår, været i særklasse med meget store fuglemængder og spændende arter som 3 rødhalsede gæs, grønlandsk blisgås, 3 sølvhejrer, 1 silkehejre, 3 amerikanske krikænder, amerikansk pibeand, 2 hvidøjede ænder og thorshane.