Feltarbejdet med ynglefugle i Vejlerne

Arbejdet er i fuld gang, og foregår løbende, når vejret er til det. I øjeblikket står programmet i høj grad på kortlægning af paukende rørdrummer og territoriehævdende traner, og begge arter ser ud til at have gode bestande igen i år. En nyhed er, at der i år er et par traner ved Tømmerby Fjord.

En høj vandstand i Bygholms Nordlige Rørskov betyder endvidere, at der tilsyneladende er en god bestand af gråstrubet lappedykker fordelt i hele rørskovsbredden, men det endelige resultat kan først bedømmes senere på året.

De første hanner af rørhøg er begyndt at vise sig og snart begynder kortlægningen af denne art. Det bliver spændende at følge bestanden i Bygholm Nord, hvor en ret væsentlig del af de centrale dele af rørskoven er blevet høstet, og mit gæt er, at det kan gå ud over rørhøg. Nu må vi se.